მიმდინარე წლის 20 იანვარს SA academy – ესეი აკადემიაში დასრულდა თეორიული და პრაქტიკული კურსი: “ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები საბუღალტრო პროგრამა SuperFin-ის თანხლებით”.

კურსს უძღვებოდნენ: შორენა მანძულაშვილი და მარიამ ლომსაძე

Leave a Comment

Your email address will not be published.

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას.

სერვისები