ბანკში ანგარიშის გახსნისა და კომპანიის რეესტრში დარეგისტრირების შემდეგ, შემდგომ  ნაბიჯს წარმოადგენს თანამშრომლების დაქირავება ფირმის შტატებში. ამისათვის, ფორმდება შრომითი კონტრაქტები და ჩამოყალიბდება სახელფასო პროქტი.

ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის, სახელფასო პროექტი ითვლება გამომუშავებული საზღაურის გადახდის საუკეთესო მეთოდად. ეს ძალიან ხელსაყრელია როგორც მუშაკებისთვის, ისე კომპანიისთვისაც.

საქართველოს ბანკებში სახელფასო პროექტების გახსნისათვის, აუცილებელია გყავდეთ მინიმუმ 4 თანამშრომელი, რომელთაც სახელფასო ანაზღაურება ჩაერიცხებათ ერთ ბანკში.

პროექტის ყველა მონაწილემ უნდა მიმართოს ბანკს, წარადგინოს პასპორტი ან პირადობის მოწმობა. ანგარიშსწორების ანგარიშით სარგებლობა შესაძლებელია იმავე დღეს, ხოლო პლასტიკური ბარათი გაიცემა 3 სამუშაო დღის შემდეგ.

სახელფასო პროექტი საშუალებას იძლევა ისარგებლოთ ყველა თანამედროვე საბანკო პროდუქტებით შეღავათიანი პირობებით. სახელფასო პროექტის გაფართოება შეგიძლიათ კომპანიაში თანამშრომლების მომატების მიხედვით.

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას.

სერვისები