კომუნალური მომსახურებისა და იჯარის გადაფორმება

კომპანიის დანახარჯი სწორად რომ ჩამოვაყალიბოთ, შრომითი საქმიანობის დაწყების პირველივე ეტაპზე, პირველი – აუცილებელია დავდოთ იჯარის ხელშეკრულება მეიჯარესთან, მეორე – გადავაფორმოთ ორგანიზაციის სახელზე აბსოლუტურად ყველა კომუნალური მომსახურებები.

ჩვენ ვეხმარებით ყველა ჩვენს კლიენტს, მივყვებით მათ კონტრაქტების დასადებად შესაბამის სამსახურებში. გვექნება რა თან ყველა აუცილებელი საბუთები, ჩვენ სწორად ვგეგმავთ თქვენი კომპანიის დანახარჯებს და უზრუნველვყოფთ თქვენს სიმშვიდეს.

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას.

სერვისები