ბუღალტერიის წარმოება მოქმედი კომპანიებსთვის

ჩვენ უკვე მოქმედ კომპანიებს გთავაზობთ ბუღალტერიის წარმოების მომსახურების სრულ კომპლექტს:

-ძველი საბუღალტრო ანგარიშის სრული ანალიზი

-მათ გასწორებაში ცდომილებების გამოვლენა, შემდგომი საქმიანობის კვალიფიციურად წარმოებისათვის

-თითოეული კომპანიისათვის ფინანსური ანგარიშის წარმოების ინდივიდუალური გეგმის შედგენა, გამომდინარე მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან

-ინვენტარიზაცია, რომელიც მოიცავს სრულ კონტროლს გაყიდული საქონლის რაოდენობაზე, ნაშთსა და ახალი საქონლის მოწოდებაზე

-დამატებითი კონსულტაცია კომპანიის ფინანსური საქმიანობის ყველა საკითხებზე

ჩვენ ვღებულობთ სრულ პასუხისმგებლობას ჩვენს მიერ გაკეთებულ ანალიზსა და თქვენი ბიზნესის შემდგომ ფინანსურ თანხლებაზე.

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას.

სერვისები