ბუღალტერიის ნულიდან წარმოება

ბუღალტერიის ნულიდან წარმოება გულისხმობს განსაზღვრული მომსახურებების ერთობლიობას, რომლებსაც სააგენტო „ეკაუნტინგ სერვისი“ სთავაზობს თავის კლიენტებს მათი ბიზნესის არსებობის პირველივე წუთიდან. როგორიცა: კომპანიის რეესტრში დარეგისტრირება, ბანკში ანგარიშების გახსნა, სახელფასო პროექტის შექმნა და თანამშრომელთა შტატების ჩამოყალიბება, დანახარჯების სწორად განაწილება საქმიანობის პირველივე დღიდან. ამასთან ერთად, ჩვენი სპეციალისტები გამოითვლიან თქვენთვის უფრო ხელსაყრელ საგადასახადო სისტემას, ყოველთვიური და წლიური ანგარიშგების ჩამოყალიბებისას შეცდომების გამორიცხვით.

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას.

სერვისები