საბავშვო ბაღების ბუღალტრების გადამზადება Oris-სა და SuperFin-ში

მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს დასრულდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში, ჩატარებული ტრენინგი „საბუღალტრო პროგრამებში“.

ტრენინგი მოიცავდა, საბავშვო ბაღების ბუღალტრების გადამზადებას საბუღალტრო პროგრამა Oris-სა და SuperFin-ში.

სულ გადამზადდა 6 ჯგუფი პროგრამა SuperFin-ში და 10 ჯგუფი პროგრამა Oris-ში.

კურსს უძღვებოდნენ: SA academy – ესეი აკადემიის დამფუძნებელი შორენა მანძულაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას.

სერვისები