ყველა ნაბიჯი გამჭვირვალეა 

დაცული და გამჭვირვალე სამუშაო პროცესი
კონტროლირებადი ტრანზაქციებიკომპანიის ამუშავებიდან
ყველა ეტაპზეგააზრებული გადაწყვეტილებები

საუკეთესო სერვისი და შესაძლებლობებითქვენზე მორგებული არჩევანი

საგადასახადო დეკლარაციის ყოველთვიური წარდგენა საგადასახო ორგანოსთვის და წლიური ანგარიშის შედგენა კომპანიების ბუღალტრული ანგარიშგების სავალდებულო კომპონენტია.
საქართველოში ბიზნეს საქმიანობა დაკავშირებულია საგადასახადო ვალდებულებებთან, რომელთა დროული შესრულება ბიზნეს ოპერირებისთვის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია.
თანამშრომელთა შტატების ფორმირება ხდება ორგანიზაციასთან შრომითი კონტრაქტების გაფორმების გზით. ეს კი წარმოადგენს მთავარი ბუღალტერის პირდაპირ მოვალეობას.
ბანკში ანგარიშის გახსნისა და კომპანიის რეესტრში დარეგისტრირების შემდეგ, შემდგომ ნაბიჯს წარმოადგენს თანამშრომლების დაქირავება ფირმის შტატებში. ამისათვის, ფორმდება შრომითი კონტრაქტები და ჩამოყალიბდება სახელფასო პროქტი.
გახდით ჩვენიანიუფასო კონსულტაცია

    რას ამობებენ ჩვენზე

    საუკეთესო რეკომენდატორი, ბიზნესისთვის ყოველთვის მისი მომხმხარებელია. ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია მათი აზრი და გამოცდილება.

    სიახლეების კუთხემათთვის ვისაც აინტერესებს

    Note: We don’t spam you